Έντυπα Συμμετοχής Σχολικών Αγώνων

Έντυπα Συμμετοχής Σχολικών Αγώνων:
Για την Σχολική Αθλητική Ταυτότητα ΓΕΛ - ΕΠΑΛ πατήστε ΕΔΩ
Για Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα πατήστε  Εδώ
Για  Κατάσταση Συμμετοχής  Ομαδικών Αθλημάτων  Λυκείου πατήστε ΕΔΩ
Για  Κατάσταση Συμμετοχής  Αγώνων "ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ" πατήστε  ΕΔΩ
Για Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) πατήστε  Εδώ
Για  Κατάσταση Συμμετοχής  Ατομικά  Λυκείου  πατήστε ΕΔΩ
Υπουργική Απόφαση  (Δ/5) "Διεξαγωγή Αθλητικών Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" ΕΔΩ
Πίνακας (1α) Λίστα  Σχολικής  Ομάδας Μαθητών  Καλαθοσφαίρισης ΕΔΩ
Πίνακας (1β) Λίστα  Σχολικής  Ομάδας Μαθητών Ποδοσφαίρου  ΕΔΩ
Πίνακας (1γ) Λίστα  Σχολικής  Ομάδας Μαθητών Πετοσφαίρισης  ΕΔΩ
 Πίνακας (1δ) Λίστα  Σχολικής  Ομάδας Μαθητών  Χειροσφαίρισης ΕΔΩ

Σχόλια