ΤΕΦΑΑ: 15-26/6 οι πρακτικές δοκιμασίες

Η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) θα διεξαχθεί από 15-6-2015 ως και 26-6-2015.
Περισσότερες
διευκρινίσεις σε λίγες ημέρες.

Σχόλια