Δηλώσεις συμμετοχής σχολείων στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γυμνασίων και Καθηγητών Φ. Α. σε Αγωνόδικες Επιτροπές, σχ. έτους 2016-2017

Για να δείτε το διαβιβαστικό που αφορά τις δηλώσεις συμμετοχής σχολείων στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γυμνασίων σχ. έτους 2016-2017 πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε το έντυπο  δήλωσης συμμετοχής των σχολείων  πατήστε  ΕΔΩ
Για να δείτε το έντυπο  δήλωσης συμμετοχής, των  Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στις Αγωνόδικες Επιτροπές πατήστε ΕΔΩ

Σχόλια