4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2017-18 (σχετικά έγγραφα)

Για να δείτε την Εγκύκλιο της 4ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2017-18 πατήστε
ΕΔΩ
Για να δείτε την κατάσταση συμμετοχής -πίνακας 7 πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού 2017-18  πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε τα στοιχεία ομάδων φυσικής  αγωγής 2017-18 πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα στοιχείων Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού 2017-18 πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε ΕΔΩ

Επισημάνσεις
Σε συνέχεια του αρ.πρωτ.  154710/18.09.2017/Δ5 εγγράφου με θέμα «Σχολικές αθλητικές δραστηριότητες – 4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» θα θέλαμε, προς διευκόλυνσή σας να επισημάνουμε τα κάτωθι:
1.Εκ παραδρομής στην σελ. 2 , στην τελευταία παράγραφο η ημερομηνία Παρασκευή 14/10/2016  όπως διορθωθεί σε Παρασκευή 13/10/2017  και στην υποπερίπτωση 4 (στο κάτω μέρος της σελ.2 η ημερομηνία Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 όπως διορθωθεί σε Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και
2. Η Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα και η ονομαστική κατάσταση συμμετοχής απαιτείται μόνο σε περίπτωση μετακίνησης για την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων εκτός της σχολικής μονάδας.
 Γραμματεία Δ/νσης Φυσικής Αγωγής. 

Σχόλια