Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης!

Για να δείτε την διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς
(Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες ) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών
και Ατομικών Αθλημάτων) πατήστε ΕΔΩ
Την αίτηση προς την Γ.Γ.Α. πατήστε  ΕΔΩ
Την αίτηση βεβαίωσης Πανελλήνιας & Παγκόσμιας Σχολικής νίκης του ΥΠΠΕΘ  πατήστε  ΕΔΩ

Σχόλια